Publisert: 10.01.2017

Fase A-varsel om høy vannstand på Vestlandet sør for Stad

Torsdag er det ventet høy vannstand ved flo om formiddagen, det kan komme 60-75 cm over verdiene gitt i tidevannstabellen. Estimert returverdi for slike høyder på stormflo er 10-20 år.

 

Varsel for områder under økt overvåkning:
Hendelse nr.1, 1. varsel - fase A

Vestlandet sør for Stad:

Torsdag er det ventet høy vannstand ved flo om formiddagen, det kan komme 60-75 cm over verdiene gitt i tidevannstabellen. Estimert returverdi for slike høyder på stormflo er 10-20 år. Mer informasjon om tidevann og vannstand finnes på sehavnivå.no

Beskrivelse av værsituasjonen:

Et lavtrykk 988 hPa som ligger rett aust for Island i dag, tirsdag, er ventet å dype seg å gå sakte søraustover. Dette lavtrykket er ventet 965 hPa utenfor Nordvestlandet torsdag morgen. NB! Værsituasjonen er nå under ØKT overvåkning og publikum må sjekke TV/radio/internet for oppfølgende meldinger.Ovenfor angitte områder og værforhold må foreløpig vurderes som anslag på potensial, IKKE et detaljert ekstremvarsel.Dersom data tilsier at denne situasjonen bør nedgraderes, vil det bli meldt at økt overvåkning avsluttes.Dersom data tilsier at denne situasjonen bør oppgraderes, vil det bli sendt ut ekstremvarsel i henhold til gjeldende kriterier.

For mer informasjon om ekstremvær: http://www.met.no/Meteorologi/A_varsle_varet/Varsling_av_farlig_var/

Media: For intervju med meteorologen, ring 55236600
Beredskap: For kontakt med meteorologen, ring 55236600

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet