Fenomener i havet

Fenomener som tidevann, stormflo og tsunami er fenomener som kan få store innvirkninger på bosetning langs kysten og livet på sjøen.

I havet finner vi en rekke ulike fysiske fenomener, noen er velkjente og andre er kanskje ikke så godt kjent? Havfenomene forekommer på svært ulike romlige skalaer, mens vindsjø ofte har bølgelengder på noen få meter, kan fenomenet El Niño betraktes som en bølge der det bare er plass til en halv bølgelengde på tvers av hele det ekvatoriale Stillehavet.

Hastigheter

Hastighetene kan også være svært forskjellige, mange steder har strømmer i dyphavet hastigheter på under 1 cm/s, mens i enkelte områder kan strømhastighetene i virvler eller tidevannsstrømmer i sund være mer enn 1 m/s.

Fenomen i det salte havvannet

Ved et gitt trykk er tettheten til havvann bestemt av temperaturen og saltinnholdet. Saltrikt vann er tyngre enn vann med lavere saltinnhold, og når saltmengden overstiger 2,5% av vannets masse, er varmt vann lettere enn kaldt vann for alle temperaturer. Det er videre slik at samme tetthet kan oppnås med ulike kombinasjoner av temperatur og saltinnhold.

Og da er vi framme ved det vi tror er et lite kjent fenomen: Dersom vi blander to vanntyper som i utgangspunktet har samme tetthet, men ulike temperaturer og saltinnhold, vil den nye blandingen alltid ha større tetthet enn de opprinnelige vanntypene.

Dette er velkjent for havforskere, og fenomenet er av spesiell interesse i studier av hvordan dyp- og bunnvann fornyes, som i sin tur blant annet har betydning for klimaet og klimaendringer.

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet