Når havet «koker»..

Hva har orkanen Sandy med kokende vann å gjøre? Klimaforsker Rasmus Benestad forklarer

Tropiske orkaner kan sammenlignes med boblene i kokende vann. Boblene oppstår når temperaturen overstiger kokepunktet. Tropiske orkaner oppstår når havoverflaten er varmere enn ca 26C.

Naturen justerer seg selv etter forholdene

Boblene i kjelen frakter energi bort i form av vanndamp og orkaner frakter på samme måte havoverflatens overskudd av varme opp i atmosfæren.

Når vann fosskoker er det umulig å si hvilke bobler som forårsakes av at varmen skrus opp, og hvilke som er der på jevn temperatur.

Noen skeptikere vil mene at vi ikke kan bevise at høyere varme fører til fler bobler, siden vi ikke kan beskrive i detalj hvordan hver enkelt boble dannes.

«Orkansesong»?

Årstider og geografi påvirker orkaner, statistisk sett. Og de styres av fenomen som El Niño. Orkaner er følsomme overfor endringer i atmosfære og hav, på samme måte som at bobler er følsomme for at kokeplaten justeres opp eller ned.

Vil en varmere verden gi flere tropiske orkaner?

Boblene i kokende vann er ikke direkte menneskeskapte, men vi kan justere temperaturen på kokeplaten.

Antall registrerte tropiske stormer i Nord-Atlanteren og det Karibiske hav per år siden 1851. Illustrasjon: Rasmus Benestad, met.no

To uavhengige analyser tyder på at det kan bli flere tropiske orkaner i en varmere verden ("Homogeneous record of Atlantic hurricane surge threat since 1923" og "On tropical cyclone frequency and the warm pool area"), men det finnes også forskere som er skeptiske (f.eks siste IPCC rapport om ekstremer - se kommentar på RealClimate.

Kan vi forebygge tragedier som Sandy bedre?

Områder som New Jersey og New York er vanligvis ikke så utsatt for slike værfenomen. Og i tillegg er det snakk om høy befolkningstetthet i disse områdene.

Hva er sjansen er for at slike orkaner inntreffer? Og vil hyppigheten eller styrken endre seg over tid? For å gjøre risikoanalyse og forebygge tragedier er dette viktige spørsmål gi svar på.

- Jeg tror det er større sannsynlighet for at stormstatistikken påvirkes av en global oppvarming enn at den ikke gjør det sier klimaforsker Rasmus Benestad (les mer her).

Kronikken i sin helhet kan du lese her.


Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet