Ansatte

Anita Verpe Dyrrdal

Forsker
Avdeling for modell- og klimaanalyse
Oslo
anita.v.dyrrdal@met.no
47863682

 Metodikk for beregning av ekstremnedbør til planlegging og dimensjonering av infrastruktur.

Anita Verpe Dyrrdal