Ansatte

Inger Hanssen-Bauer

Leder for Norsk Klimatjenestesenter
Stab for Observasjons- og klimadivisjonen
Oslo
inger.hanssen-bauer@met.no
22963382

Inger Hanssen-Bauer