Ansatte

Reidun Gangstø Skaland

Forsker
Avdeling for klimatjenester
Oslo
reidun.skaland@met.no

Klimaendringer og landbruk - Klimaendringer og drikkevasskvalitet - Bistandsprosjekt i Myanmar - Populærvitskaplege klimaforedrag - Utarbeiding og tilrettelegging av klimainformasjon

Prosjekter

Reidun Gangstø Skaland