Endringar i klima skapar behov for eit oppdatert kunnskapsgrunnlag, blant anna for bygge trygge vegar og infrastruktur for framtida. Bilete er teke etter flaumen i Utvik i 2017. Fotograf: Marta Kjøllestad
Endringar i klima skapar behov for eit oppdatert kunnskapsgrunnlag, blant anna for bygge trygge vegar og infrastruktur for framtida. Bilete er teke etter flaumen i Utvik i 2017. Fotograf: Marta Kjøllestad

Skal gjere AS Noreg meir klimatilpassa

Meteorologisk institutt har motteke midlar og oppdraget for å bygge ein ny infrastruktur for å gjere klimaanalyse. Vi skal legge til rette for at AS Noreg er mest mogleg tilpassa eit våtare og meir ekstremt klima.