Kursplan høst 2020

Kurs i værobservering, METAR og Synop NB: Kursplanen oppdateres fortløpende etter behov.

METAR1

Grunnleggende opplæring – teoretisk del
Uke 34             17.-20. august
Uke 46             09.-12. november
Starter mandag kl 11. Avsluttes torsdag kl. 15.
Sted:
 Bodø Lufthavn 
Kursavgift: Teoretisk del kr. 14.500,-

Grunnleggende opplæring - praktisk del 
Uke 35             24.-27. august
Uke 48             23.-26. november
Starter mandag kl 11. Avsluttes torsdag kl. 15. 
Sted:
 Bodø lufthavn 
Kursavgift: Praktisk del inkludert eksamen kr 19.300,-

METAR2 repetisjonskurs - Periodisk faglig oppdatering (PFO)

Kurs i observering
Datoer:

 • 31. august
 •  2. september
 •  7. september
 • 15. september
 •  9. oktober
 • 13. oktober
 • 17. november
 • 18. november
 •  1. desember
 •  2. desember
 •  8. desember
 • 14. desember

Tid: Kurset varer en dag, fra klokken 9 til 16.
Sted: Bodø lufthavn 
Kursavgift: 5000,- 

SYNOPSHIP grunnkurs

Kurs ved behov: Ta kontakt for avtale om tid. Tre dager, hver dag klokken 9 til 16. 
Sted: Bodø lufthavn  
Kursavgift: 11.000,- 

SYNOPSHIP repetisjonskurs

Kurset varer i en dag, fra klokken 9 til 16.
Kurs ved behov: Ta kontakt for avtale om tid. Én dag, fra klokken 9-16.
Sted: Bodø lufthavn  
Kursavgift: 4000,-