Kursplan høsten 2021

Kurs i værobservering, METAR og Synop. NB: Kursplanen oppdateres fortløpende etter behov.

På grunn av koronasituasjonen blir enkelte kurs avviklet på Norsk Luftfartsmuseum, avhengig av antall deltakere. Dette blir kunngjort gjennom kursinfo før hvert enkelt kurs. Det kan også bli justering av tidspunkt for avslutning av kurs på grunn av kansellerte flyavganger fra Bodø.

METAR1

Grunnleggende opplæring – teoretisk del

  • 9-12. august

Starter mandag kl 11. Avsluttes torsdag kl. 15.
Sted:
 Bodø Postterminal, Olav V gate 42, 8038 BODØ
Kursavgift: Teoretisk del kr. 14.500,-

Evt. økning i kursavgift grunnet krav til smittevernregler: Kr 300,- per dag. 

Grunnleggende opplæring - praktisk del 

  • 23-26. august

Starter mandag kl 11. Avsluttes torsdag kl. 15. 
Sted:
 Bodø Postterminal, Olav V gate 42, 8038 BODØ
Kursavgift: Praktisk del inkludert eksamen kr 19.300,-

Evt. økning i kursavgift grunnet krav til smittevernregler: Kr 300,- per dag. 

METAR2 repetisjonskurs - Periodisk faglig oppdatering (PFO)

Kurs i observering
Datoer:

  • 5. august
  • 17. august
  • 19. august
  • 31. august
  • 2. september
  • 6. september
  • 8. september


Tid: Kurset varer én dag, fra klokken 9 til 16.
Sted: Bodø Postterminal, Olav V gate 42, 8038 BODØ
Kursavgift: 5000,- 

Evt. økning i kursavgift grunnet krav til smittevernregler: Kr 300,- per dag. 

SYNOPSHIP grunnkurs

Tid: Tre dager, hver dag klokken 9 til 16. Avsluttes kl15 siste dag.

Kurs ved behov: Ta kontakt for avtale om dato.
Sted: Bodø Postterminal, Olav V gate 42, 8038 BODØ  
Kursavgift: 11.000,- 

SYNOPSHIP repetisjonskurs

Kurset varer en dag, fra klokken 9 til 16.
Kurs ved behov: Ta kontakt for avtale om dato.
Sted: Bodø Postterminal, Olav V gate 42, 8038 BODØ
Kursavgift: 4000,-

Evt. økning i kursavgift grunnet krav til smittevernregler: Kr 300,- per dag. 

Har du spørsmål? 

Send en e-post til metarkurs@met.no.