Organisasjonskart DIREKTØR ENHET FOR ØKONOMI ENHET FOR ORGANISASJON OG SAMMFUNN ASS. DIR OBSERVASJONS- OG KLIMA- DIVISJON VÆRVARSLINGS- DIVISJON SENTER FOR UTVIKLING AV VARSLINGS- TJENESTEN IT-DIVISJON FORSKNINGS- OG UTVIKLINGS- DIVISJON Avdeling for modell- og klimaanalyse Avdeling for hav og is Avdeling for oseanografi og maritim meteorologi Avdeling for klimamodellering og luftforurensning Avdeling for fjernmåling og dataforvaltning Avdeling for eiendom og drift Avdeling for regnskap Avdeling for kommunikasjon Avdeling for HR Avdeling for service og drift Avdeling for inf r astruktur Avdeling for geodata og systemer Avdeling for utvikling Værvarslinga på Vestlandet Værvarslinga i Nord-Norge Værvarslinga i Oslo Avdeling for drift av observasjons- systemer Avdeling for klimatjenester Avdeling for observasjonskvalitet og databehandling Værvarslinga Formelle navn, gjeldende fra 01.06.18