20130306-IMGP5541
Uvær i Tromsø. Foto: Gunnar Noer

Vanskelige kjøreforhold

En rekke værelementer, alene eller i kombinasjon, kan føre til vanskelige kjøreforhold.

Kraftig snøfall

Vanskelige kjøreforhold i dette tilfellet, består i dårlig sikt og dårlig framkommelighet.
Kraftig snøfall i kombinasjon med vind (snøfokk) må gis særlig stor oppmerksomhet.

Underkjølt nedbør

Tåkerim. Fuktig veibane og temperaturfall til under 0 gr. C. Vanskelige kjøreforhold i disse tilfeller, skyldes isdannelse på veibanen.

Temperaturstigning i lufta slik at snø/isdekke på veibane smelter i overflaten.

Vanskelige kjøreforhold i dette tilfellet, skyldes våt film på iset veibane.

I tillegg kan kraftig regnvær medføre stor ansamling av vann på veibanen med fare for vannplaning. Stor vannopphopning i lavtliggende terreng må påregnes. Det er i hovedsak ved særlig kraftige regn-/tordenbyger dette vil forekomme. slike farevarsler vil sendes som regn eller kraftig sommerkonveksjon, og ikke som Vanskelige kjøreforhold.