IMG_0279
Nidelv Brygge i Arendal i september 2015. Foto: Jon Atle Eie/NVE

Vannstand langs kysten og i fjordene

Vannstand langs kysten og i fjordene varierer med astronomisk tidevann og værets virkning. Astronomisk tidevann beregnes av Statens Kartverk. Værets virkning beregnes av Meteorologisk institutt.

For vannstandsvarsel se her.

Hva er vannstand?

Tidevann

Astronomisk. Variasjoner i tiltrekningskreftene fra månen og sola.

Værets virkning

Varierende lufttrykk og vindpåvirkning. Kraftige lavtrykk kan gi stor vannstandsøkning (stormflo).

Total vannstand = Tidevann + værets virkning

Vannstanden blir målt av Statens Kartverk. De har 22 målestasjonar for vannstand langs norskekysten og en i Ny-Ålesund på Spitsbergen.

I Oslofjorden og på sørlandskysten er det liten variasjon i tidevannet, her er værets virkning viktigst.

Fra Stavanger til Lofoten bidrar tidevannet og værets virkning omtrent like mye til den totale vannstanden.

På kysten fra Lofoten til Grense Jakobselv er det stor variasjon i tidevannet og værets virkning er ikkje så viktig for den totale vannstanden.

Varsling av høy vannstand

Høy vannstand kan føre til ødeleggelser i kyst- og fjordområder. Og derfor sender MET ut varsel når det er ventet høy totalvannstand. MET varsler værets virkning i cm over verdiene oppgitt i tidevannstabellene.

Norgeskart-vannstand-400
Norgeskart vannstand

Konsekvenser og anbefalte tiltak ved høy vannstand blir beskrevet av faregraden til varselet. Situasjoner med sterk vind og høye bølger inn mot kysten kan øke skadeomfanget.

Gult varsel

Lokale oversvømmelser og fare for små ødeleggelser på infrastruktur og bygninger i strandsonen. Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsonen. Sjekk fortøyningen til båten og sikre løse gjenstander nederst i strandsonen.

Oransje varsel

Oversvømmelser flere steder og fare for moderate ødeleggelser på infrastruktur og bygninger i strandsonen. Hold avstand til vannet i strandsonen. Sjekk fortøyningen til båten og sikre løse gjenstander inne i naust og i strandsonen.

Rødt varsel

Oversvømmelser mange steder og fare for større ødeleggelser på infrastruktur og bygninger i strandsonen. Unngå ferdsel i strandsonen. Vurder å ta båten opp på land og sikre løse gjenstander inne i naust og i strandsonen.

Kriterier for vannstandsvarsel

Referansenivå er sjøkartnull.

Aktsomhetsnivå
ved høy
sannsynlighet
yellow
Gul

 

orange
Oransje

 

red
Rød

 

Farenivå Moderat [cm] Stor [cm] Ekstrem [cm]
Viker 151 172 190
Oscarsborg 170 190 208
Oslo 173 197 225
Helgeroa 140 159 176
Tregde 115 129 140
Stavanger 145 156 166
Bergen 199 211 230
Måløy 251 263 273
Ålesund 265 281 296
Kristiansund 282 297 310
Heimsjø 312 327 345
Trondheim 357 373 385
Rørvik 325 343 359
Bodø 356 375 395
Narvik 402 424 450
Kabelvåg 379 400 419
Andenes 279 298 314
Harstad 283 298 315
Tromsø 337 353 366
Hammerfest 340 356 369
Honningsvåg 335 351 366
Vardø 382 398 415

 

Nyttige begreper

Tidevann er gravitasjonsbølger. Sterkest virker månen, men sola har også betydning. Disse lager hver sine bølger, men ved nymåne og fullmåne vil bølgene komme i fase (spring). Høyeste vannstand blir det når et kraftig lavtrykk gir sterk vind mot kysten over tid samtidig med springflo.

Flo eller høyvann er den høyeste vannstanden i den daglige variasjonen av tidevann. Tida mellom to påfølgende høyvann er ca. 12 timer og 25 minutter, det vil si et halvt månedøgn. Flo følger i prinsippet månens gang rundt jorda, og er sterkest på den sida av jorda der månen er. Det er også flo på motsatt side, men der er virkninga av månen litt svakere, og høyvannet blir derfor litt lavere.

Fjære eller lavvann er den laveste vannstanden i den daglige variasjonen av tidevann. Tida mellom to lavvann er som for høyvann ca. 12 timer og 25 minutter. Fjære opptrer i prinsippet midt mellom to påfølgende høyvann.

Stormflo er når værets bidrag er stort, dvs. vinden sørger for opphopning av vann langs kysten og/eller lufttrykk er lavt.

Vil du vite mer om tidevann og vannstand, gå til sehavniva.no. Der finner du også statistikk.