Nidelv Brygge - flom 14-19 september 2015 i utløpet av Nidelva, Arendal
Nidelv Brygge i Arendal i september 2015. Foto: Jon Atle Eie/NVE

Varsel om høg vannstand

Vannstand langs kysten og i fjordene varierer med astronomisk tidevann og værets virkning. Astronomisk tidevann beregnes av Kartverket. Værets virkning beregnes av Meteorologisk institutt.