Forskning og utvikling

CIENS holder til i Forskningsparken i Oslo.

Forskningsvirksomheten ved Meteorologisk institutt utføres hovedsakelig innenfor meteorologi og oseanografi. Målet er å forbedre varslingen av vær, klima og miljø.

Det innebærer blant annet et kontinuerlig arbeid for å utvikle bedre metoder og verktøy.

Om lag 85 forskere med ulik faglig bakgrunn sørger for at både den operasjonelle vær- og havvarslingstjenesten og prognosene for luftforurensing og klimaendringer, holder høy kvalitet.

Forskning- og utviklingsdivisjonen er lokalisert i CIENS i Forskningsparken i Oslo. I tillegg har vi forskere med spisskompetanse på maritim varsling ved Vêrvarslinga i Bergen.

Gå til CIENS (Oslo Centre for Interdisiplinary Environmental and Social Research).

 

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering