27.09.2016

Vinden dreier - Meteorologiens historie i Norge

Den 5. oktober lanseres boken Vinden dreier - Meteorologiens historie i Norge på litteraturhuset i Bergen. Den er med på å markere instituttets 150-årsjubileum.

Les mer

Mest leste artikler

Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet