Hav- og istjenester

Informasjon om hav og is og tilgang til data fra norske havområder og Arktis fra Meteorologisk institutt.

Bruk menyen til venstre for å finne informasjon, se på og laste ned data

Siste oppdaterte iskart fra Istjenesten (trykk på bildet for å få sist oppdaterte kart).

Trend, isutbredelse Arktis 1979 - 2012 (trykk på bildet for å få sist oppdaterte kart).

Trend, isutbredelse Arktis 1979 - idag

Figuren over viser månedlige midler av isutbredelse for Arktis for mars (blå) og september (rød) siden 1979. I september er isutbredelsen i Arktis på et minimum. Som figuren viser ble det i 2012 satt en ny rekord i minimal isutbredelse for denne perioden. Oppdatert informasjon om isutbredelse finnes på:

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering