Dette kartet viser konsentrasjonen av fine partikler dannet som følge av overskytende NOx-utslipp fra dieselbiler, varebiler og lette lastebiler over hele Europa. Blå farge indikerer lave bidrag til konsentrasjonene av partikler mens oransje og rødt indikerer høye bidrag til denne forurensningen. Enhet: mikrogram PM2,5 per kubikkmeter, årsgjennomsnitt i 2013.
Dette kartet viser konsentrasjonen av fine partikler dannet som følge av overskytende NOx-utslipp fra dieselbiler, varebiler og lette lastebiler over hele Europa. Blå farge indikerer lave bidrag til konsentrasjonene av partikler mens oransje og rødt indikerer høye bidrag til denne forurensningen. Enhet: mikrogram PM2,5 per kubikkmeter, årsgjennomsnitt i 2013.

5,000 deaths anually from dieselgate in Europe

Excess emissions from diesel cars cause about 5,000 premature deaths anually across Europe, a new study shows.