Dette kartet viser konsentrasjonen av fine partikler dannet som følge av overskytende NOx-utslipp fra dieselbiler, varebiler og lette lastebiler over hele Europa. Blå farge indikerer lave bidrag til konsentrasjonene av partikler mens oransje og rødt indikerer høye bidrag til denne forurensningen. Enhet: mikrogram PM2,5 per kubikkmeter, årsgjennomsnitt i 2013.

5000 årlige dødsfall som følge av “dieselgate” i Europa

Overskytende utslipp fra dieselbiler forårsaker ca. 5 000 for tidlige dødsfall årlig i Europa, viser en ny MET-ledet studie som ble publisert i dag.