Vår datapolitikk

Om lisensiering og kreditering.

Data og produkt frå MET

Store delar av Meteorologisk institutt sitt datagrunnlag og produkt er tilgjengelege på MET sine nedlastingstenester.

Fri kjeldekode

Oversikt over METs frie kjeldekode.

Data frå andre leverandørar

Meteorologisk institutt samarbeider med andre meteorologiske institutt i Europa, og har rett til å lisensiere til tredjepart i Noreg data fra ECMWF og data som er oppført i ECOMET-katalogen.

Servicenivå-avtalar

Sjølv om dataene i seg sjølve er frie, kan du inngå servicenivå-avtale mot betaling.

Oppdragsverksemd

Meteorologisk institutt påtek seg kommersielle oppdrag, men avgrensar seg til "fagleg interessante oppdrag som vidareutviklar instituttet sin kompetanse og derved betrar instituttet si kjerneverksemd"