Dagleg leiing for Meteorologisk institutt

Roarskalin
Direktør Roar Skålin

Øvste leiar er direktør Roar Skålin 

I tillegg sit følgjande personar i leiinga:
 

  • Lars-Anders Breivik, forskingsdirektør
  • Anne-Cecilie Riiser, IT-direktør
  • Simon Rasmussen, økonomidirektør
  • Bård Fjukstad, direktør for vêrvarslingsdivisjonen
  • Cecilie Stenersen, direktør for observasjons- og klimadivisjonen
  • Jørn Kristiansen, direktør for senter for utvikling av varslingstjenesten
  • Oddvar Paulsen, direktør for organisasjon og samfunnskontakt