Elektronisk faktura

Meteorologisk Institutt skal motta elektroniske fakturaer/kreditnotaer på det vedtatte standardformatet EHF.

MET vil etter hvert kun akseptere inngående fakturaer/kreditnotaer på standardformatet EHF.

Met.no bruker et elektronisk fakturabehandlingssystem. Programvaren som benyttes heter Invoice Processing (IP) fra leverandøren Basware. Løsningen har som mål å effektivisere fakturabehandlingen ved å erstatte papirbasert med elektronisk arbeidsflyt.

Hvis du på nåværende tidspunkt ikke kan sende elektronisk faktura og/eller ikke er tilkoblet en meldingsformidler, kan du vurdere en av de mange tilgjengelige løsningene for meldingsformidling eller logge deg inn på https://bsp.basware.com og legge inn fakturaen manuelt. For mindre leverandører er det også utviklet løsninger for utstedelse av faktura, blant annet via bankene.

Se for øvring vår implementeringsguide (PDF)

Krav til merking av faktura

Alle fakturaer må minimum merkes med bestillers navn. I tillegg bes det merket med bestillingsnummer der dette er oppgitt.

Rask og korrekt fakturabehandling er avgjørende for å unngå forsinkelsesrenter og merarbeid i forbindelse med purringer.

Fakturaer som ikke er rett adressert og merket, kan ikke påregnes betalt innen 30 dager. Meteorologisk institutt vil ikke betale morarenter som følge av feilmerking.

Alle fakturaer som har feil adresse eller er ufullstendig merket, blir sendt i retur til leverandør. 

 

Alle fakturaer skal ha adresse til METs sentrale fakturamottak

Norsk adresse:

Meteorologisk institutt
Sentralt fakturamottak
Postboks 43 Blindern
0313 OSLO

Engelsk adresse:

Norwegian Meteorological Institute
Central Account Payable
P.O Box 13 Blindern
0313 OSLO
NORWAY 

Brukerstøtte e-post: faktura@met.no