Lisensiering og kreditering

Meteorologisk institutt sine offisielle datagrunnlag og produkt er fritt tilgjengeleg for publikum for bruk, spreiing og vidare tilverking. Du må sette deg inn i lisensvilkåra for å bruke våre data, og følgje gjeldande vilkår for bruk av våre tenester.