Styret for Meteorologisk institutt

Instituttet høyrer administrativt til Klima- og miljødepartementet, og vert leia av eit styre.

Klima- og miljødepartementet har oppnemnt nytt styre for Meteorologisk institutt, for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2022.

Styreleiar

 • Kristin Vinje, administrerende direktør i NOKUT

Styremedlemmer

 • Eystein Jansen, professor Bjerknessenteret
 • Guro Andersen, seniorrådgiver DSB
 • Gerd Halmø, pensjonist, siv.ing og tidligere fagsjef i Norsk olje og gass
 • Haavard Stensvand, fylkesberedskapssjef Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
 • Jürgen Schulze, Meteorologisk institutt (tilsettrepresentant)
 • Siv Dearsley, Meteorologisk institutt (tilsettrepresentant)

Numeriske varamedlemmer

 • Roger Schjerva, sekretariatssjef i YS
 • Heidi Arnesen Austlid, administrerende direktør i Forleggerforeningen

Personlige varamedlemmer

 • Rune Skoglund, Meteorologisk institutt (for Jürgen Schulze)
 • Gitte Flesland, Meteorologisk institutt (for Siv Dearsley)