Styret for Meteorologisk institutt

Instituttet høyrer administrativt til Klima- og miljødepartementet, og vert leia av eit styre.