Styret for Meteorologisk institutt

Instituttet høyrer administrativt til Kunnskapsdepartementet, og vert leia av eit styre.

Det noverande styret vart oppnemnt av Kunnskapsdepartementet for perioden 01. januar 2015 til 31. desember 2018 med denne samansettinga:

 • Knut Fægri, viserektor, Universitetet i Oslo (leiar)
 • Astrid Lægreid, professor, Norges teknisk- og naturvitenskapelige universitet
 • Gerd Arna Halmø, konsulent, Norsk olje og gass
 • Guro Andersen, seniorrådgiver, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Ole Arve Misund, direktør, Universitetssenteret på Svalbard UNIS
 • Unni Orten Thomsen (ansattes representant), statsmeteorolog, Meteorologisk institutt
 • Jürgen Schulze (ansattes representant), sjefingeniør, Meteorologisk institutt

Numeriske varamedlemmer:

 • Eystein Jansen (1. varamedlem), professor, Universitetet i Bergen
 • Berit Kjeldstad (2. varamedlem), prorektor, Norges teknisk- og naturvitenskapelige universitet
 • Haavard Stensvand (3. varamedlem), fylkesberedskapsleder, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Personlege varamedlemmer:

 • Trine Dunker Windvik (for Unni Orten Thomsen), senioringeniør, Meteorologisk institutt
 • Trond Wikne (for Jürgen Schulze), meteorologikonsulent, Meteorologisk institutt