Styret for Meteorologisk institutt

Instituttet høyrer administrativt til Klima- og miljødepartementet, og vert leia av eit styre.

Det noverande styret vart oppnemnt av Kunnskapsdepartementet for perioden 01. januar 2015 til 31. desember 2018 med denne samansettinga:

 • Knut Fægri, viserektor, Universitetet i Oslo (leiar)
 • Astrid Lægreid, professor, Norges teknisk- og naturvitenskapelige universitet
 • Gerd Arna Halmø, konsulent, Norsk olje og gass
 • Guro Andersen, seniorrådgiver, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Ole Arve Misund, direktør, Universitetssenteret på Svalbard UNIS
 • Unni Orten Thomsen (ansattes representant), statsmeteorolog, Meteorologisk institutt
 • Jürgen Schulze (ansattes representant), sjefingeniør, Meteorologisk institutt

Numeriske varamedlemmer:

 • Eystein Jansen (1. varamedlem), professor, Universitetet i Bergen
 • Berit Kjeldstad (2. varamedlem), prorektor, Norges teknisk- og naturvitenskapelige universitet
 • Haavard Stensvand (3. varamedlem), fylkesberedskapsleder, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Personlege varamedlemmer:

 • Trine Dunker Windvik (for Unni Orten Thomsen), senioringeniør, Meteorologisk institutt
 • Trond Wikne (for Jürgen Schulze), meteorologikonsulent, Meteorologisk institutt