Vêr og klima

Vår viktigaste oppgåve er å medverke til å sikre liv og verdiar. Dette gjer vi blant anna ved å gi vêrprognosar og varsel for privatpersonar, beredskap og offentleg etat. gå til Vêr og klima

Hav og nordområde

Nordområda er et prioriterte satsingsområde for Meteorologisk institutt. gå til Hav og nordområde

Frie meteorologiske data

Meteorologisk institutt har ein fri og open datapolitikk. Vi ynskjer størst mogleg bruk, spreiing og vidare bearbeiding av materialet vårt, til nytte for samfunnet. gå til Frie meteorologiske data

METs tenester

Meteorologisk institutt leverer ei rekke tenester til samfunnet, åleine og saman med andre. Her er ei oversikt over nokre av dei viktigste nettstadane. gå til METs tenester