{{text}} {{linkText}}
Vår viktigaste oppgåve er å medverke til å sikre liv og verdiar. Dette gjer vi blant anna ved å gi vêrprognosar og varsel for privatpersonar, beredskap og offentleg etat.
Nordområda er et prioriterte satsingsområde for Meteorologisk institutt.
Meteorologisk institutt har ein fri og open datapolitikk. Vi ynskjer størst mogleg bruk, spreiing og vidare bearbeiding av materialet vårt, til nytte for samfunnet.

Værfast

En podkast der ingen spørsmål er dumme! Våre meteorologer og klimaforskere får besøk av spennende gjester, og sammen blir vi litt klokere.

Bli kjent med Værfast