Likestilling

Likestillingsarbeidet ved MET har som mål å sikre alle like muligheter i ansettelsesforholdet.  Et bevisst fokus på likestillingsarbeidet legger grunnlag for et godt og rettferdig arbeidsmiljø for alle.