Bilder som illustrerer Meteorologisk institutts samfunnsoppdrag.
Jente som ser ut av vinduet.

MET info

MET info er en publikasjonsserie om klima- og meteorologi som kan være av interesse for offentligheten. I serien inngår månedlige klimatiske væroppsummeringer, oppsummeringer av årstidene og av ekstremvær.