MET info

MET info er en publikasjonsserie om klima- og meteorologi som kan være av interesse for offentligheten. I serien inngår månedlige klimatiske væroppsummeringer, oppsummeringer av årstidene og av ekstremvær.

01-2017 Stein Kristiansen, Jostein Mamen, Hanna Szewczyk-Bartnicka
Været i Norge. Klimatologisk månedsoversikt. Januar 2017

02-2017 Hanne Heiberg, Stein Kristiansen, Reidun Gangstø Skaland, Hanna Szewczyk-Bartnicka, Helga Therese Tilley Tajet
Været i Norge. Klimatologisk månedsoversikt. Februar og vintersesongen 2017

03-2017 Lars Grinde, Stein Kristiansen, Jostein Mamen
Været i Norge. Klimatologisk månedsoversikt. Mars 2017

15-2017 Trond Lien
Rapport etter kraftig nedbør i Longyearbyen 7. -8. november 2016 

17-2017 Anita Ager-Wick
Rapport etter økt overvåking av vind januar 2017

19-2017 Mariken Homleid and Frank Thomas Tveter
Verification of Operational Weather Prediction Models December 2016 to February 2017