MET info

MET info er en publikasjonsserie om klima- og meteorologi som kan være av interesse for offentligheten. I serien inngår månedlige klimatiske væroppsummeringer, oppsummeringer av årstidene og av ekstremvær.

01-2020: Lars Grinde, Jostein Mamen, Ketil Tunheim, Ole Einar Tveito
Været i Norge. Klimatologisk månedsoversikt. Januar 2020

02-2020: Lars Grinde, Jostein Mamen, Ketil Tunheim, Ole Einar Tveito
Været i Norge. Klimatologisk månedsoversikt. Februar 2020 og vintersesongen 2019/20

03-2020: Lars Grinde, Jostein Mamen, Ketil Tunheim, Ole Einar Tveito
Været i Norge. Klimatologisk månedsoversikt. Mars 2020

04-2020: Lars Grinde, Jostein Mamen, Ketil Tunheim, Ole Einar Tveito
Været i Norge. Klimatologisk månedsoversikt. April 2020

05-2020: Lars Grinde, Jostein Mamen, Ketil Tunheim, Ole Einar Tveito
Været i Norge. Klimatologisk månedsoversikt. Mai 2020 og vårsesongen 2020

06-2020: Lars Grinde, Hanne Heiberg, Hans Olav Hygen, Helga Therese Tilley Tajer, Ketil Tunheim og Ole Einar Tveito 
Været i Norge. Klimatologisk månedsoversikt. Juni 2020

07-2020: Lars Grinde, Jostein Mamen, Ketil Tunheim, Ole Einar Tveito
Været i Norge. Klimatologisk månedsoversikt. Juli 2020

08-2020: Lars Grinde, Jostein Mamen, Helga Therese Tilley Tajet, Ketil Tunheim, Ole Einar Tveito
Været i Norge. Klimatologisk månedsoversikt. August 2020 og sommersesongen 2020

09-2020: Lars Grinde, Jostein Mamen, Ketil Tunheim, Ole Einar Tveito
Været i Norge. Klimatologisk månedsoversikt. September 2020

10-2020: Lars Grinde, Jostein Mamen, Ketil Tunheim, Ole Einar Tveito
Været i Norge. Klimatologisk månedsoversikt. Oktober 2020

 

15-2020: Mette Sundvor Skjerdal, Anne-Mette Olsen, Anne Solveig H Andersen og Nils Melsom Kristensen. Med bidrag fra Mai-Linn F. Svehagen. 
Ekstremværet Didrik onsdag 15. januar 2020

17-2020: Lars Andreas Selberg, Mette S. Skjerdal, Ingeborg Rian Julsrud, Merete Øiestad, Anne Solveig H. Andersen og Nils Melsom Kristensen.
 
18-2020: Per-Egil Haga, Magnus Haukeland, Merete Øiestad, Nils Melsom Kristensen og Anne Solveig H. Andersen. Med bidrag fra Mai-Linn Finstad Svehagen
Svært høy vannstand fra Svenskegrensen til Agder 17. februar 2020

19-2020: Hanne Beate Skattør, Martin Granerød, Ingeborg Rian Julsrud.
Snøvær i Agder og Telemark 29.02.2020
 
20-2020: Anne Solveig H. Andersen, Merete H. Øiestad og Haldis Berge. Med bidrag fra Mai-Linn Finstad Svehagen
 
22-2020: Mariken Homleid, Frank Thomas Tveter and Lene Østvand. 
Verification of Operational Weather Prediction Models March to May 2020
 
23-2020: Eirik Mikal Samuelsen, Ketil Tunheim, Mai-Linn Finstad Svehagen, Gjermund Haugen.
Svært mye regn på Helgeland mandag 20.01.2020
 
24-2020: Gunnar Noer, Eirik Samuelsen og Jostein Mamen
Svært kraftige vindkast i Ofoten, Lofoten og Vesterålen 8. april 2020
 
25-2020: Per-Ove Kjensli, Lars Andresen, Knut Harstveit, Ove Grasbakken
Måleprosjektet på Hurum: Tilsvar til 30 år med mistenkeliggjøring av måleprosjektet
 
26-2020: Mariken Homleid, Frank Thomas Tveter and Lene Østvand
Verification of Operational Weather Prediction Models June to August 2020
 
27-2020: Martin Granerød, Jostein Mamen, Eldbjørg Dirdal Moxnes, Espen Biseth Granan, Anniken Celine Berger, Solfrid Agersten ved MET og Live Andersson Borrebæk ved Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Hendelserapport - Oransje varsel på styrtregn i Vestfold fredag 21.august 2020