MET report

MET report er en serie med tekniske og vitenskapelige resultater. Serien holder et høyt vitenskapelig nivå som sikres gjennom en godkjenningsprosedyre. Rapportene publiseres i hovedsak på engelsk.

02-2018: Anne Solveig H. Andersen, Eirik J. Førland, Hans Olav Hygen, Jostein Mamen
Climate indicators for Norwegian travel behaviour; - in present and future climate

03-2018: Alice Crespi, Cristian Lussana, Michele Brunetti, Andreas Dobler, Maurizio Maugeri and Ole Einar Tveito  
High-resolution monthly precipitation climatologies over Norway

05-2018: Helga Therese Tilley Tajet
Snøforholdene i Drammen vinteren 2017/2018

06-2018: John Bjørnar Bremnes
On the use of NWP forecasts in wind power forecasts for the next few hours

08-2018: Åsmund Bakketun, Jørn Kristiansen
StrålInn - Evaluation of Predicted Shortwave Radiation

09-2018: ProTrafo project report Morten Køltzow, Andreas Dobler, Siri Sofie Eide:
Lightning in Norway under a future climate