MET report

MET report er en serie med tekniske og vitenskapelige resultater. Serien holder et høyt vitenskapelig nivå som sikres gjennom en godkjenningsprosedyre. Rapportene publiseres i hovedsak på engelsk.

01-2019: Birgitte R. Furevik, Ole Johan Aarnes, Anette Lauen Borg
Analysis of co-located buoy measurements and wave model results