MET report

MET report er en serie med tekniske og vitenskapelige resultater. Serien holder et høyt vitenskapelig nivå som sikres gjennom en godkjenningsprosedyre. Rapportene publiseres i hovedsak på engelsk.

02-2018: Anne Solveig H. Andersen, Eirik J. Førland, Hans Olav Hygen, Jostein Mamen
Climate indicators for Norwegian travel behaviour; - in present and future climate