MET report

MET report er en serie med tekniske og vitenskapelige resultater. Serien holder et høyt vitenskapelig nivå som sikres gjennom en godkjenningsprosedyre. Rapportene publiseres i hovedsak på engelsk.

2017

02-2017: Cristian Lussana
Spatial Interpolation of daily minimum, maximum and mean temperature

07-2017: John Bjørnar Bremnes and Gregor Giebel (Technical University of Denmark)
Do regional weather models contribute to better wind power forecasts? A few Norwegian case studies.