MET report

MET report er en serie med tekniske og vitenskapelige resultater. Serien holder et høyt vitenskapelig nivå som sikres gjennom en godkjenningsprosedyre. Rapportene publiseres i hovedsak på engelsk.

2017

02-2017: Cristian Lussana
Spatial Interpolation of daily minimum, maximum and mean temperature

04-2017: Roger Randriamampianina, Trygve Aspenes, Máté Mile and Harald Schyberg
Impact of Atmospheric Motion Vectors (AMV) on rapid update cycling (RUC) and rapid-refresh (RR) systems

05-2017: Haakenstad H. and J.E. Haugen 
A 15-year high resolution meteorological dataset for risk assessment in southern Norway

07-2017: John Bjørnar Bremnes and Gregor Giebel (Technical University of Denmark)
Do regional weather models contribute to better wind power forecasts? A few Norwegian case studies.

08-2017: Helga Therese Tilley Tajet and Hans Olav Hygen
Potential Risk of Wood Decay