Svalbard overvåkes, Janssonhaugen (Spitsbergen). Værstasjon tilknyttet en permafroststasjon på Janssonhaugen i Adventdalen. På værstasjonen registreres temperatur i 3 nivåer, vind, fuktighet og snødybde. Strømforskyning er sikret ved hjelp av batterier tilknyttet det store solpanelet på bildet. På stedet er det også en permafroststasjon som regitsrerer temperaturen i 30 ulike nivåer ned til 100 m dybde i bakken. Analyser av data viser at temperaturstigningen i permafrosten er akselererende, og er nå i gjennomsnitt ca 1,0 °C per tiår i de øvre lagene av av permafrosten.
Målestasjon på Svalbard
Foto: Ketil Isaksen/MET

Vårt arbeid i nordområdene

Meteorologisk institutt har et særlig ansvar for å overvåke og varsle vær i nordområdene.