Svalbard Overvåkes
Målestasjon på Svalbard, Foto: Ketil Isaksen/MET

Vårt arbeid i nordområdene

Meteorologisk institutt har et særlig ansvar for å overvåke og varsle vær i nordområdene.

I dagens geopolitiske situasjon har nordområdene økende betydning, og vi er med på å ivareta de nasjonale interessene i området. Flere folk og økt ferdsel i polhavene setter liv og verdier i fare. Daglige iskart fra MET trygger aktiviteten i Arktis.

De daglig oppdaterte kartene brukes av aktører innenfor shipping og transport, oljebransje, forskning og turistnæring. I spesielle situasjoner har politiet, Forsvaret og forsikringsselskaper også behov for iskart.

Kartene viser ikke bare hvor det finnes is, men også informasjon om sjøtemperatur, praktisk talt i sanntid. Iskartene er blitt laget regelmessig i femti år, men både datagrunnlaget og produktet har endret seg betydelig. Vi har hatt tilgang på satellittbilder siden 1970, men i dag er kvaliteten betydelig bedre og mengden data mye større. Den lange serien er imidlertid svært verdifull i klimasammenheng.

Se artikkel om våre aktiviteter i Arktis

Varslingstjenesten

Varslingstjenesten i nordområdene er omfattende og varierer fra varsling av isens utbredelse og tykkelse, til varsling av ising på fartøyer. Siden 2015 har Meteorologisk institutt sammen med Nansensenteret og Havforskningsinstituttet hatt ansvaret for å overvåke og måle hav- og sjøistilstanden i nordområdene og arktis, inklusiv planktonoppblomstring i prosjektet CMEMS. Et annet prosjekter vi bidrar i er Climate-ecological Observatory for Arctic Tundra (COAT).

Meteorologisk institutt bidrar i flere forskningsprosjekter med fokus på nordområdene og arktis.

Meteorologisk institutt er medlem i FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning.