Om Meteorologisk institutt

Meteorologisk institutt varslar veret, overvakar klimaet og driv forsking. Sidan instituttet vart etablert i 1866, har norske meteorologar stått sentralt i utviklinga av faget. Meteorologisk institutt er i dag eit leiande internasjonalt kompetansemiljø.