Bilder som illustrerer Meteorologisk institutts samfunnsoppdrag.
Foto: Johan Wildhagen

Kurs i værobservering

Vi arrangerer kurs i værobservering hver vinter/vår og høst. Dette er kurs for personell som gjør observasjoner i forbindelse med helikoptertrafikk og gir informasjon direkte til helikopterpiloter og/eller helikopterselskap. Dette gjelder både for plattformer og flyttbare installasjoner på norsk kontinentalsokkel.