Personvern

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan MET samler inn og bruker personopplysninger. MET, ved direktøren har ansvaret for METs behandling av personopplysninger generelt. Det daglige ansvaret er delegert til den som er ansvarlig for tjenesten (systemeier) og kommer frem under hvert enkelt punkt.