Nedlastingstjenester

Store deler av Meteorologisk institutt sitt datagrunnlag og produkter er tilgjengelig på METs selvbetjente nedlastingstjenester.

  • api.met.no (grensesnitt mot et utvalg av data fra Meteorologisk institutt)
  • varsel.xml/forecast.xml (lokasjonsvarsler i xml-format som hentes fra yr.no, er en del av METs offisielle datagrunnlag)
  • eKlima (nettside med vær- og klimadata fra historiske data til sanntidsobservasjoner). Ta kontakt med vår servicedesk for tilgang.  Vi jobber med en helt ny løsning for eklima i samarbeid med Norsk klimaservicesenter, som sannsynligvis kan lanseres i 2018.
  • wsklima og data.met.no (tjenester hvor observasjoner, klimadata og metadata er gjort tilgjengelig) wsKlima vil fases ut i 2017.
  • thredds.met.no (tjeneste for modell- og forskningsdata, herunder hav og is modeller)
  • arcticdata.met.no (søke- og distribusjons-løsning for polare data)
  • OSISAF
  • NORMAP
  • Istjenesten

I samarbeid med NRK er det utviklet ferdige løsninger for å hente data og produkter:

  • yr.no (Løsning laget i samarbeid med NRK. Disse dataene skal krediteres i henhold til anvisning på yr.no)

Norsk klimaservicesenter

I samarbeid med NVE og UniResearch har MET utviklet en nettportal for klimadata og produkter: