Nedlastingstjenester

Store deler av Meteorologisk institutt sitt datagrunnlag og produkter er tilgjengelig på METs selvbetjente nedlastingstjenester.

 • api.met.no (grensesnitt mot et utvalg av data fra Meteorologisk institutt)
 • frost.met.no (grensesnitt mot observasjoner, historiske klimadata og metadata for stasjoner)
 • varsel.xml/forecast.xml (lokasjonsvarsler i xml-format som hentes fra yr.no, er en del av METs offisielle datagrunnlag)
 • seklima.met.no (vår nye tjeneste (betaversjon) med vær- og klimadata fra historiske data til sanntidsobservasjoner)
 • thredds.met.no (tjeneste for modell- og forskningsdata, herunder hav og is modeller)
 • adc.met.no/ (søke- og distribusjons-løsning for polare data)
 • OSISAF
 • Norwegian Scientific Data Network
 • Cryo (siste produkter og informasjon om sjøis, snø og permafrost - kryosfæren)
 • Nasjonalt bakkesegment for satellittdata (Frie data fra Copernicus Sentinel Satellittene, i samarbeid med Norsk Romsenter og ESA)

I samarbeid med NRK er det utviklet ferdige løsninger for å hente data og produkter:

 • Yr (Løsning laget i samarbeid med NRK. Disse dataene skal krediteres i henhold til anvisning på yr.no)

Norsk klimaservicesenter

I et nasjonalt samarbeid leverer Meteorologisk institutt, NVE, NORCE og Bjerknessenteret klima- og hydrologiske framskrivninger til bruk i klimatilpasning: