Oppdragsverksemd

Meteorologisk institutt påtar seg kommersielle oppdrag, men begrenser seg til "faglig interessante oppdrag som videreutvikler instituttets kompetanse og derved forbedrer instituttets kjernevirksomhet".