Fri kildekode

MET benytter i stor grad fri programvare i arbeidet med innsamling, prosessering og distribusjon av data. I dag er fri programvare det foretrukne ved utvikling og innføring av nye løsninger.

Meteorologisk institutt søker å tilgjengeliggjøre all programvare som utvikles for offentlige midler som fri kildekode. Disse programpakkene brukes av flere nasjoner og inneholder derfor også bidrag fra andre nasjoner under samme åpne lisens. I forbindelse med forskningsprosjekter vil også script eller programmer som er brukt for å behandle dataene som gjøres tilgjengelig.

Se fullstendig oversikt: https://github.com/metno

  • Diana: Meteorologens hovedarbeidsverktøy. Tilgjengelig som åpen kildekode under Gnu General Public License (GPL).
  • Kvalobs (KVOSS) - Software for the Quality Control of Geophysical Data: Kvalitetskontroll av observasjoner. Videreutvikles i samarbeid med Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI).
  • The Unified EMEP model: Beregner transport av luftforurensning. Viktig for forskningssamarbeidet EMEP.
  • WDB (Weather and Water Database): En database for lagring og uthenting av et bredt spekter av meteorologiske og hydrologiske data. Benytter PostgreSQL og PostGIS som kjerne i løsningen. Utviklingen av WDB skjer i samarbeid med SMHI.
  • Fimex: Programvare for konvertering av modelldata mellom filformater. Kan også plukke ut data for et begrenset område, velge modellparametere som skal med og transformere mellom ulike kartprojeksjoner.
  • Metamod 2.x: Løsning for lagring og uthenting av vitenskapelige datasett. Webbasert grensesnitt for søk i metadata og uthenting av ønskede deler av tilgjengelige datasett.
  • jtimeseries [lenke: https://github.com/metno/JTimeseries] Programvare for presentasjon av tidsserier. Programvaren drives med hjelp av data som f.eks er fritt tilgjengelig fra api.met.no

Andre tjenester og produkter