Fri kildekode

MET benytter i stor grad fri programvare i arbeidet med innsamling, prosessering og distribusjon av data. I dag er fri programvare det foretrukne ved utvikling og innføring av nye løsninger.