Meteorologisk institutt skal bidra til at samfunnet får bedre mulighet til å sikre liv og verdier, og begrense skadeomfang ved farlige værforhold. Gjennom varsling skal vi skape entydig og sikker kommunikasjon mellom MET og etater som har ansvar eller berøres i beredskapssituasjoner, og mot næringsliv og allmennheten. gå til Faregradering i farger
En sjelden gang kan været bli til stor fare for liv og verdier, dersom samfunnet ikke er forberedt. Sender Meteorologisk institutt ut et varsel om farlig vær i forkant, kan man sette i gang tiltak som reduserer ødeleggelsene. gå til Hva er et ekstremværvarsel
Følg oss på @meteorologene på twitter for fortløpende informasjon. Den allmenne kanalen for tilgang til farevarslene er via Yr. Varslene vil du også få høre på radio og se på TV. gå til Hvor du finner farevarslene
Les hvordan det gikk til at ekstremværene fikk navn. gå til Ekstremvær får navn
Bli kjent med de ulike værtypene som vi sender ut farevarsler for. gå til Værfenomener som kan gi farevarsel fra MET

Last ned farevarselplanen (PDF-format)