Bildet viser fire bilder av norsk natur. Mose og sopp, trær, en bro og høye fjel.

Norges nye klima
 

FNs klimatoppmøte er i gang i Egypt. Mens verdenslederne forhandler, har vi sett på hvordan klimaet har endret seg i Norge de siste 30 årene.

Vi begynner sør i landet og jobber oss oppover fylke for fylke, dag for dag.