Klima fra 1900 til i dag

Været og klimaet i Norge har variert stort gjennom historien.

For perioden 1900 og frem til i dag har Meteorologisk institutt så gode måleserier at vi er i stand til å lage en kurve for hvordan temperatur og nedbør har vært for Norge som helhet relativt til normalen. 

Temperatur

Hovedtendensen i temperaturutviklingen for Norge de siste drøyt 100 år er at det har blitt varmere. Fra 1900 frem til cirka 1985 lå temperaturen jevnt nær normalen, med en kortvarig varmere periode på 30-tallet.

Etter 1985 og frem til idag har temperaturen vært jevnt varmere enn normalen, med en tendens til fortsatt oppvarming.

Temperaturavvik fra normalen i Norge år for år
Temperaturavvik fra normalen i Norge år for år

Grafer for sesonger

Temperaturavvik fra normalen i Norge om våren
Temperaturavvik fra normalen i Norge om våren
Temperaturavvik fra normalen i Norge om sommeren
Temperaturavvik fra normalen i Norge om sommeren
Temperaturavvik fra normalen i Norge om høsten
Temperaturavvik fra normalen i Norge om høsten
Temperaturavvik fra normalen i Norge om vinteren
Temperaturavvik fra normalen i Norge om vinteren

Nedbør

Hovedtendensen i utviklingen av nedbør i Norge de siste drøyt 100 år er at det har blitt våtere. Dette er en gjenomgående trend for hele perioden, men spesielt tydelig for de drøyt siste 20 årene.

Nedbørutviklingen i Norge år for år
Nedbørutviklingen i Norge år for år

Grafer for sesonger

Nedbøravvik for Norge om vinteren
Nedbøravvik for Norge om vinteren
Nedbøravvik for Norge om våren
Nedbøravvik for Norge om våren
Nedbøravvik for Norge om sommeren
Nedbøravvik for Norge om sommeren
Nedbøravvik for Norge om høsten
Nedbøravvik for Norge om høsten

 

​​​​​​Kilde: 04/2006 - Hanssen-Bauer I, O E Tveito and H Szewczyk-Bartnicka:
Comparison of grid-based and station-based regional temperature and precipitation series

Du kan også lese om klimaendringer på Miljøstatus, miljøetatenes nettsted om miljøets tilstand og utvikling.