Året har så langt hatt en gjennomsnittstemperatur som ligger rundt 2,5 grader over normalen. Foto: Mai-Linn Finstad Svehagen

2020 er det varmeste året noen gang målt

Vi har ikke målt et varmere år i Norge på 120 år.