presentasjon
Jan Behrens, ansvarlig for omdømme i Ipsos Norge, går gjennom resultatene av omdømmeundersøkelsen., Foto: Anna Kathinka Dalland Evans

Best omdømme for 14. år på rad

Meteorologisk institutt har nok en gang best omdømme blant norske organisasjoner og etater. Aller best skårer vi på kompetanse og fagkunnskap.

Nyheten ble sluppet på Ipsos’ årlige omdømmeseminar i dag formiddag. Som i årene før, skårer MET høyest av alle i fire av fem kategorier, inkludert totalinntrykk. Og som vanlig blir vi bare slått av Norges Bank i kategorien “Effektivitet og økonomisk styring”. De øvrige kategoriene er Samfunnsansvar, Åpenhet og informasjon, og Kompetanse og fagkunnskap.

Som totalinntrykk har 35 prosent av respondentene et meget godt inntrykk av Meteorologisk institutt, mens 47 prosent har et ganske godt inntrykk. 16 prosent svarer at de verken har et godt eller et dårlig inntrykk av oss.

– Dette er et gledelig resultat som vi alle kan være stolte av. Alle ansatte bidrar til METs gode omdømme gjennom sitt daglige arbeid. Jeg vil likevel rette en spesiell takk til meteorologer og forskere som er villige til å være ekstra synlige på vegne av instituttet, sier Roar Skålin.

Han synes det er særlig gledelig at alle de tre kategoriene vi topper passer overens med vår visjon og våre strategiske mål.

Årets omdømmepris går til Ruter#.