Båt på Sulafjorden trekker på en bøye som skal måle vind. Fjorden er omkranset av fjell, klar, blå himmel.
Utsetting av bøyer i Sulafjorden oktober 2016. Foto: Birgitte Rugaard Furevik

Det er ikke ekstremværhendelser som gir mest vind i Sulafjorden

Statens vegvesen har i samarbeid med Fugro og Norconsult målt vind i Sulafjorden siden 2016. Resultatene fra prosjektet overrasket forsker ved Meteorologisk institutt.