Desember er den fjerde varmeste desembermåneden i en måleserie som går tilbake til 1900. Foto: Dag Andre Kvernstrøm. Foto: Dag Andre Kvernstrøm

En av tidenes varmeste desember

Månedstemperaturen for hele landet lå 4,6 °C over normalen. Måneden er den fjerde varmeste desembermåneden i en måleserie som går tilbake til 1900.