Illustrasjonen viser et skip, en sky, en by og en fabrikk og hvordan kjemisk utslipp fra disse kildene brytes ned og driver med strømmer i havet. Nederst viser kadaver av en fisk og en krabbe.
ChemicalDrift kartlegger hvordan utslipp av kjemikalier sprer seg og påvirker planter og dyr som lever i vann. Illustrasjon: Manuel Aghito

Et nytt verktøy kan både avsløre kilden til kjemisk forurensing i vann, begrense skaden og forhindre nye utslipp

Store mengder døde fisk ble i april 2016 skylt opp på land i det sentrale Vietnam. De massive, marine ødeleggelsene førte til sterke reaksjoner fra vietnamesiske borgere. Men hva var grunnen til miljøkatastrofen? Og hvem hadde skylden?