Samlet,-oransje-varsel
Vi sendte tirsdag ut et farevarsel på oransje nivå for kraftige vindkast i Nordenskiöld land på Svalbard, og for vindkast i Nordland på onsdag. Begge varslene er nå avsluttet.

Avsluttet: Oransje farevarsel for svært kraftige vindkast i Nordland og på Svalbard

Farevarsel på oransje nivå for Nordland og for Nordenskiöld land på Spitsbergen er avsluttet.

Oppsummering fredag ettermiddag klokken 13:

Stormsenteret som har gitt svært sterke vindkast på Nordenskiöld Land og i Nordland på Spitsbergen ligger nå i Barentshavet nordøst for Finnmark.

På Isfjord radio har det blåst orkan med 34.7 m/s i middelvind, med sterkeste vindkast på 40.7 m/s. Hornsund sør på Spitsbergen har fått 46.6 m/s som sterkeste vindkast.

På Helligvær vest for Bodø har det blåst sterk storm, med 40,4 m/s som sterkeste vindkast.

Vinden har nå minket også i Nordland, og oransje farevarsel for vindkast er derfor avsluttet. Ut dagen gjelder fortsatt farevarsel på gult nivå for vanskelige kjøreforhold.

Det er også sendt gult farevarsel på kraftige vindkast på 30-35 m/s i Troms og Vest-Finnmark, fra fredag ettermiddag til tidlig lørdag.

Oppdatering 11. januar klokken 00.51:

Stormsenteret som har gitt svært sterke vindkast fra øst på Nordenskiöld land på Spitsbergen vil nå bevege seg sørover og slå seg sammen med stormsenteret utenfor Nord-Norge. På Isfjord radio har det blåst orkan med 34.7 m/s i middelvind med sterkeste vindkast på 40.7 m/s. Hornsund sør på øya har fått 46.6 m/s på det meste. Vinden har nå minket, og oransje farevarsel for vindkast er derfor avsluttet.

Oppdatering torsdag 10. januar klokken 11  

Stormsenteret ligger nå torsdag formiddag nordøst for Jan Mayen og er under utvikling.

I løpet av dagen ventes lavtrykket å plassere seg mellom Nord-Norge og Svalbard, og det utvikles to senter i lavtrykket. Det nordlige senteret vil skape et kraftig østlig vindfelt over Spitsbergen. På Nordenskiöld land på Spitsbergen er det i lavlandet ventet full til sterk storm med lokalt svært kraftige vindkast over 40 m/s. Derfor er det sendt ut et oransje farevarsel for svært kraftige vindkast på Nordenskiöld land på Spitsbergen torsdag ettermiddag og kveld.

For Nordland har vi nå oppgradert varselet fra et gult farevarsel på kraftige vindkast til et oransje varsel om svært kraftige vindkast på 35-40 m/s. Den sterkeste vinden ser nå torsdag formiddag ut til å komme natt til fredag i områdene Salten og Lofoten.

Samlet,-oransje-varsel
Oversikt over farevarselet på oransje nivå, som gjelder Svalbard og Nordland fra torsdag ettermiddag.
Vind_nordland
Nå er også Nordland omfattet av farevarselet for vindkast torsdag kveld og fredag morgen. Farevarselet er på oransje nivå, det nest høyeste nivået. Det kan komme svært kraftige vindkast på 35-40 m/s.Oppdatering onsdag 9. januar klokken 10

Et stort synoptisk lavtrykk ventes å utvikle seg til et stormsenter øst for Grønland sent onsdag eller tidlig torsdag. I løpet av torsdagen ventes lavtrykket å legge seg mellom Nord-Norge og Svalbard, og det utvikles to senter i lavtrykket. Det nordlige senteret vil skape et kraftig østlig vindfelt over Spitsbergen.

På Nordenskiöld land på Spitsbergen er det i lavlandet ventet full til sterk storm med kraftige vindkast på 35-40 m/s, og lokalt svært kraftige vindkast over 40 m/s. Andre steder på Spitsbergen er det ventet orkan utsatte steder med vindkast over 45 m/s.

Derfor er det sendt ut et oransje farevarsel for svært kraftige vindkast på Nordenskiöld land på Spitsbergen torsdag ettermiddag og kveld.

Oppdatering tirsdag 8. januar klokken 14:

Vi har sendt ut farevarsel på oransje nivå både for svært kraftige vindkast over 40 m/s for Nordenskiöld land på Spitsbergen for torsdag ettermiddag og kveld. Farevarselet gjelder også for Nordland torsdag kveld og fredag morgen. Der kan det også komme svært kraftige vindkast på 35-40 m/s. 

Det er fortsatt en del usikkerhet knyttet til nøyaktig vindstyrke på denne hendelsen, og derfor sendes det ut farevarsel på oransje nivå.

Det kan hende farenivået endres til rødt nærmere torsdag.

Et stort synoptisk lavtrykk ventes å utvikle seg til et stormsenter øst for Grønland sent onsdag eller tidlig torsdag. I løpet av torsdagen ventes lavtrykket å legge seg mellom Nord-Norge og Svalbard, og det utvikles to senter i lavtrykket. Det nordlige senteret vil skape et kraftig østlig vindfelt over Spitsbergen, som lokalt vil kunne gi sterk storm og kanskje orkan.

Det er mulighet for vindkast helt opp mot 45 m/s på utsatte steder. Derfor er det sendt ut oransje farevarsel med mulighet for ekstreme vindkast på Nordenskiöld land på Spitsbergen torsdag ettermiddag eller kveld.

I tillegg ventes det storm fra sørvest inn mot Nord-Norge, med mulighet for svært kraftige vindkast.

nordenskioldland
Vi har sendt ut farevarsel på oransje nivå for Nordenskiold Land på Svalbard torsdag ettermiddag/kveld.