Formidling av farevarsler

Meteorologisk institutt jobber kontinuerlig med varsling og formidling av farlig vær. I vår ble det klart at instituttet får tilskudd fra Stimulab på tre millioner kroner til å se på problemstillinger knyttet til nettop arbeidet med farlig vær.