stasjon-met
Den nye værstasjonen Janssonhaugen vest i Adventdalen ble etablert i september 2019. Foto: Ketil Isaksen, Meteorologisk institutt

Fra tundraen på Svalbard til Yr

To nye værstasjoner ble nylig installert på Nordenskiöld Land på Svalbard. - De vil gi sårt tiltrengt kunnskap om klimavariasjonene i dette området, sier klimaforsker Ole Einar Tveito.

De to nye værstasjonene ble satt i drift i de indre delene av Nordenskiöld Land, på Janssonhaugen vest og i Reindalspasset. I de indre dalførene på Svalbard finnes det få eller ingen regelmessige værobservasjoner på tross av at området er mye brukt av lokalbefolkningen på øygruppa.

Så og si alle andre værstasjoner er lokalisert langs fjordene eller langs kysten. Meteorologisk institutt vil nå kunne utarbeide mer presise værvarsler, også for innlandet på Svalbard. Informasjon om temperatur, vindretning og vindstyrke sendes i sanntid fra stasjonen og innarbeides i værvarselet på Yr.

Rulles ut flere

Dette er de to første av i alt åtte værstasjoner som etter planen skal etablertes på Svalbard for å skaffe mer kunnskap om hvordan vær og klima påvirker de sårbare økosystemene i Arktis. I 2018 ble tre tilsvarende stasjoner satt i drift på Varangerhalvøya for det samme formålet. 

Ny værstasjon
Reindalspasset værstasjon ble etablert 28. september 2019, øverst i Reindalen sentralt på Spitsbergen. Foto: Einar Eliassen Berntsen, Norsk Polarinstitutt

Stasjonene er finansiert gjennom Klimaøkologisk overvåkning Arktis Tundra (COAT). Dette er et langsiktig samarbeid mellom Meteorologisk institutt og Norsk Polarinstitutt, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, SAMT Norsk institutt for naturforskning og Universitetssenteret på Svalbard. 

- Satsningen er et utmerket eksempel på hvordan tverrfaglig samarbeid fører til ny og utvidet informasjon som kan brukes til ulike formål. Disse stasjonene øker sikkerheten for de som ferdes i området, samtidig som de vil gi sårt tiltrengt kunnskap om klimavariasjoner i indre strøk på Svalbard, sier Ole Einar Tveito, klimaforsker ved Meteorologisk institutt.

Tar pulsen på klimaendringane

Overvåkingen av natur og dyreliv på Svalbard er høyst aktuell ettersom de globale klimaendringene merkes spesielt godt i Arktis. Det ble også stadfestet av FNs klimapanels spesialrapport om hav og is som ble sluppet i september. Rapporten konkluderte at klimaendringene går raskere enn tidligere antatt, og at polare områder er særlig utsatt. Noen dyre- og plantearter har blitt flere eller har økt i utbredelse, mens andre arter, som er avhengige av snø og kulde, har endret adferd, blitt færre eller står i fare for utryddelse.

Med bidrag fra Elin Vinje Jenssen, Norsk Polarinstitutt