Klimaendringene har ført til en større økning enn forventet av nedbør på vinteren og tidlig vår. Foto: Tore John Andreassen
Klimaendringene har ført til en større økning enn forventet av nedbør på vinteren og tidlig vår. Foto: Tore John Andreassen

Global oppvarming endrer nedbøren i Norge

Det kommer i gjennomsnitt 20 prosent mer nedbør årlig i Norge nå, sammenlignet med starten av 1900-tallet. Både mengde nedbør og antall dager med nedbør har økt. Endringen har vært størst de siste fem tiårene.