VINTER INGEN HINDRING: Snø reflekterer solstrålene og kan bidra til høyere innstråling.  FOTO: May-Linn Finstad Svehagen.
VINTER INGEN HINDRING: Snø reflekterer solstrålene og kan bidra til høyere innstråling. FOTO: May-Linn Finstad Svehagen.

Gode mogleikar for solenergi i Noreg

Føresetnadane for å bruke sola som energikjelde i Noreg er betre enn mange trur. Ytre Oslofjord byr på nokre av dei beste stadene i landet for å setje opp solcellepanel.