VINTER INGEN HINDRING: Snø reflekterer solstrålene og kan bidra til høyere innstråling. FOTO: May-Linn Finstad Svehagen.

Gode muligheter for solenergi i Norge