Hopen
Hopen stasjon. Foto: Ted Torfoss.

Hopen er sikret videre drift

Meteorologisk institutts stasjon på Hopen får budsjettdekning til videre drift og bemanning. Det ble klart i revidert nasjonalbudsjett i dag.

– Dette betyr at Regjeringen mener vi gjør en nyttig og viktig tjeneste for samfunnet ved å være til stede på Hopen, sier MET-direktør Roar Skålin, som er svært fornøyd med beslutningen. 

Meteorologisk institutt (MET) driver den meteorologiske stasjonen på Hopen, med en besetning på fire personer som utfører manuelle værobservasjoner. MET er alene om å ha personell på Hopen. 

Sikrer norsk tilstedeværelse

Historisk er METs tilstedeværelse i Ishavet basert på meteorologiske behov. I dag dekker imidlertid meteorologiske satellitter store deler av dette behovet, og automatiske målestasjoner muliggjør fullautomatisering av observasjonsinnhentingen. En fullautomatisering av Hopen er anslått å gi årlige besparelser på 4 mill. kroner.

Det er imidlertid andre behov enn de meteorologiske som gjør at stasjonen ikke blir automatisert og bemanningen avviklet. Sammen med Bjørnøya utgjør Hopen en vesentlig del av infrastrukturen for beredskap, søk og redning i Ishavet. Aktiviteten på Hopen sammen med Bjørnøya sørger blant annet for beredskap og drivstofflager for helikoptertrafikk (Sysselmannen, Kystvakthelikopter og redningshelikopter), påpeker Regjeringen i revidert nasjonalbudsjett.

For å videreføre norsk tilstedeværelse på Hopen foreslår regjeringen derfor å øke bevilgningen til MET med 4 mill. kroner.

Beregningen av hvor mye instituttet kunne spare ved å fullautomatisere Hopen, ble gjort fordi MET er pålagt å arbeide med automatisering og effektivisering av driften av instituttet. Dette er en kontinuerlig prosess som må gjøres for å dekke opp for instituttets økte kostnader til infrastruktur og den innsparingen som alle statlige etater må gjennomføre årlig, forklarer Roar Skålin, som mener at bevilgningen til videre drift av Hopen er en god løsning for Norge.