Fem ungdommer står på brygga klar for å hoppe ut i Oslofjorden. Lav sol på himmelen, i bakgrunnen skimtes fire store heiekraner.
Kveldsbad i Oslofjorden. Sommeren har blitt lenger i Norge, vinteren har blitt kortere. Illustrasjonsfoto: Kathrine Lindsay

Hva betyr det at temperaturen i Norge har økt med 1 grad?

Norges klima blir varmere. Med en temperaturøkning på 1 grad de siste seksti årene har det ført til en rekke endringer.