Kartene er basert på nedbør- og temperaturdata for perioden 1961-1990 og 1988-2017. De viser hvor mange år det har vært snø på bakken på julaften for hver av disse periodene. I snøkartene er grensen for om det er snø på bakken satt til 10 mm målt i vannekvivalent. Ved målestasjonene i de store byene må den observerte snødybden være minimum 3 cm på julaften for at det er hvit jul.  Kilde: Cristian Lussana og Ketil Isaksen, klimaforskere ved Meteorologisk institutt.
Kartene er basert på nedbør- og temperaturdata for perioden 1961-1990 og 1988-2017. De viser hvor mange år det har vært snø på bakken på julaften for hver av disse periodene. I snøkartene er grensen for om det er snø på bakken satt til 10 mm målt i vannekvivalent. Ved målestasjonene i de store byene må den observerte snødybden være minimum 3 cm på julaften for at det er hvit jul. Kilde: Cristian Lussana og Ketil Isaksen, klimaforskere ved Meteorologisk institutt.

Hvit jul blir stadig sjeldnere

Klimaendringene påvirker juleværet. På Sør- og Østlandet har det blitt betydelig færre år med snø på bakken julaften.