Illustrasjon som viser omfanget av isen som har smeltet på kloden de siste tiårene, illustrert som en diger isklump over Oslo.
Illustrasjonen er hentet fra den nye videoen ESA har laget for romkonferansen i Oslo. Visualiseringen illustrerer hvor mye is som forsvinner hvert år og hvordan det kunne sett ut om denne isen var samlet i én isblokk i Oslo.
Foto: ESA

Jordkloden mister en billion tonn is hvert år

Den globale issmeltingen de tre siste tiårene tilsvarer 12 000 ganger det årlige vannforbruket til Oslo. Det viser beregninger som The European Space Agency (ESA) har gjort.